رمزگذاری متن به هش Bcrypt

تابع Bcrypt یک قابلیت رمزگذاری و هش کردن پسوردها است که توسط نیلز پرووس و دیوید مازیرز بر اساس USENIX سال 1999 ابداع شد. این قابلیت به شما اجازه می دهد هر کلمه و عبارتی را به یک رمز قدرتمند تبدیل نمایید.

ابزار محبوب