شمارش تعداد کاراکتر جمله

این ابزار می تواند تعداد کاراکترها، کلمات و تعداد خط ها را برایتان محاسبه کند. کافیست متن خود را در محل مشخص شده وارد کنید و اطلاعات آن را دریافت نمایید.

ابزار محبوب