حذف خط های تکراری از متن

این ابزار به شما کمک می کند تا خط های تکراری (متن هایی که چندین بار در چند خط تکرار شده اند) حذف کنید. برای مثال یک لیست در دست دارید و قصد دارید آیتم هایی که در این لیست تکراری هستند را اصلاح کنید و مواردی که چندین بار تکرار شده اند را حذف کرده و فقط یکی از آنها را حفظ کنید. این ابزار به راحتی این کار را برایتان انجام خواهد داد.

ابزار محبوب