استخراج اطلاعات هیدر HTTP سایت

هر وب سایتی، اطلاعاتی به صورت مخفی در بخش Header خود در HTTP دارد که اطلاعات مفیدی برای توسعه دهندگان به شمار می روند. این ابزار می تواند با استفاده از ارسال درخواست GET به سایت موردنظر، اطلاعات هیدر HTTP آن را استخراج کرده و به شما نمایش دهد.

ابزار محبوب