تبدیل کلمات غیرانگلیسی به IDN Punnycode

تابع Punnycode به قابلیتی گفته می شود که در ابزارها یا سایت هایی که از کلمات غیرانگلیسی پشتیبانی نمی شوند استفاده می شود. برای مثال قصد دارید یک دامین به زبان فارسی ثبت کنید اما لازم است که شما دامین را به Punnycode/ASCII تبدیل کنید. زبان هایی که حروفی غیر از انگلیسی داشته باشند را با این ابزار می توانید تبدیل کرده و برعکس، کدهای Punnycode/ASCII را به متن های عادی و کلمات اصلی خود تبدیل کنید.

ابزار محبوب