اعتبارسنجی و زیباسازی نگارش JSON

این ابزار می تواند عملیات زیباسازی و بازنویسی استاندارد JSON و همچنین اعتبارسنجی آن را نیز انجام دهد. کافیست کد JSON خود را وارد نمایید، این ابزار به شما اعلام خواهد کرد که کد وارد شده صحیح است و اطلاعات داخل آن قابل خواندن است یا خیر و همچنین اگر کد به صورت فشرده شده باشد، آن را برایتان به صورت زیبا و خوانا تبدیل خواهد کرد

ابزار محبوب