ساخت لینک Mailto با تنظیمات پیشرفته

به راحتی لینک های قابل کلیک ایمیل بسازید و در آن آدرس دریافت کننده و CC و BCC و موضوع و محتوای پیش فرض ایمیل را مشخص کنید! شما با تکمیل اطلاعات خواسته شده، در بخش "نتیجه نهایی" عبارتی دریافت خواهید کرد که شما باید این عبارت را در قسمت href در تگ a (لینک) سایت خودتان قرار دهید تا زمانی که کاربری روی آن کلیک کرد و برنامه ایمیل برایش باز شد، بطور خودکار این اطلاعات داخل فرم نوشتن ایمیل جدیدش وارد شود. با اینکار می توان اطلاعات پیش فرض MailTo را پیکربندی و شخصی سازی کرد

ابزار محبوب