پینگ / آپتایم

این قابلیت برای تنظیم و پینگ کردن سایت ها، پورت و سرورها و API ها کاربرد دارد این حالت برای مانیتورینگ یا پینگ کردن سرعت پاسخگویی یک سرور کاربرد دارد این حالت بیشتر برای پینگ یا مانیتورینگ دیتابیس ها، POP و SMTP سرورها کاربرد دارد
در اینجا می توانید با وارد کردن لینک سایت یا سرور و یا دیتابیس موردنظر، از آپتایم آن و میزان و وضعیت سرعت پاسخگویی سرور موردنظرتان جزئیات بیشتری دریافت کنید

ابزار محبوب