تبدیل متن به فایل صوتی

با استفاده از API سرویس مترجم گوگل، متن های انگلیسی خود را به یک فایل صوتی تبدیل کنید. این ابزار می تواند متن شما را دریافت نموده و با استفاده از Google Translate API آن را به یک فایل صوتی تبدیل کند. درحال حاضر سرویس مترجم گوگل متن های فارسی را پشتیبانی نمی کند و سایر زبان ها را می توانید استفاده نمایید.

ابزار محبوب