تبدیل کننده HTML entity

نمادها و کاراکترهای خاص در HTML کدهای خاصی دارند، شما می توانید این کدها را به نمادها و برعکس تبدیل کنید. برای مثال نماد > در HTML به صورت < نوشته می شود. گاهی اوقات در برخی از کدهای PHP نیاز است تا علامت های خاص را که باعث تداخل در کدهای PHP می شوند را به این صورت استفاده کنیم بنابراین این ابزار می تواند در این قسمت برایتان مفید باشد

ابزار محبوب