ابزار ساخت لینک UTM یا کمپین تبلیغاتی

لینک UTM به لینک های حاوی پارامتر و کوئری گفته می شود که برای کمپین های تبلیغاتی استفاده می شوند. داخل فرم هر یک از فیلدها بطور کامل توضیح داده شده است. لینک نهایی کمپین شما به صورت زیر خواهد بود: https://betalk.ir/?utm_source=Google&utm_medium=Paid&utm_campaign=AdMob&utm_content=Email&utm_term=Forum%2BWebmaster

ابزار محبوب